HỘI THẢO

 “IPv6 VÀ INTERNET OF THINGS”

Ngày 05/05/2017

Tại: Phòng họp tầng 1, Nhà B, Bộ Thông tin và Truyền thông

18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:30-08:55

Đón tiếp đại biểu

08:55-09:00

Giới thiệu đại biểu và chương trình hội thảo

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

09:00-09:10

Phát biểu khai mạc

Ông Phan Tâm

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

09:10-09:30

Vai trò quan trọng của IPv6 trong IoT

Tải về

Ông Nguyễn Hồng Thắng

Phó Giám đốc

Trung tâm Internet Việt Nam

09:30-09:50

Chính sách thúc đẩy phát triển IPv6 trong xu hướng công nghệ IoT tại Việt Nam

Tải về

Ông Bùi Bài Cường

Chuyên viên

Vụ Công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông

09:50-10:20

Kỹ thuật triển khai IPv6 trong mạng không dây công suất thấp

Tải về

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên Đài DNS-VNIX

Trung tâm Internet Việt Nam

10:20-10:40

Triển khai IPv6 cho IoT

Sự cần thiết và những thách thức

Tải về

 

Ông Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Ban Quản lý phát triển sản phẩm

Công ty VNPT Technology

10:40-11:00

The role of IPv6 in securing IoT system

(Vai trò của IPv6 trong bảo mật hệ thống IoT)

Tải về

Ông Nguyễn Minh Đức

Founder of CyRadar

Trưởng nhóm Dự án nghiên cứu về bảo mật tại Ban công nghệ, Tập đoàn FPT

Ông Lê Ngọc Tuấn

Trưởng nhóm Dự án nghiên cứu IoT, Tập đoàn FPT

11:00-11:30

Trao đổi, thảo luận

11:30-11:40

Tổng kết, bế mạc