NGÀY IPV6 VIỆT NAM 2017

IPv6 VÀ INTERNET OF THINGS

Thời gian: 05/05/2017

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

8h30 - 9h00

Đón tiếp đại biểu

VNNIC

9h00 - 9h10

Giới thiệu đại biểu và chương trình hội thảo

VNNIC

9h10 - 9h20

Lãnh đạo Bộ phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ

9h20 - 9h45

Vai trò quan trọng của IPv6 trong mạng IoT

Ông Nguyễn Hồng Thắng

Phó Giám Đốc, Trung tâm Internet Việt Nam

9h45 - 10h00

Chính sách thúc đẩy phát triển IPv6 trong xu hướng công nghệ IoT tại Việt Nam

Ông Bùi Bài Cường,

Chuyên viên phụ trách chính sách phát triển công nghiệp phần cứng điện tử

Vụ CNTT, Bộ Thông tin & Truyền thông

10h00 - 10h30

Kỹ thuật triển khai IPv6 trong mạng không dây công suất thấp - 6LowPAN & demo

Ông Nguyễn Tiến Dũng,

Chuyên viên Đài DNS-VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam

10h30 - 10h50

Triển khai IPv6 cho IoT, sự cần thiết và những thách thức

Đại diện Công ty VNPT Technology

10h50 - 11h10

Tầm quan trọng của IPv6 đối với đảm bảo an toàn cho các giải pháp IoT

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng nhóm dự án nghiên cứu về bảo mật tại Ban công nghệ, Tập đoàn FPT

Ông Lê Ngọc Tuấn, Trưởng nhóm dự án nghiên cứu IoT, Tập đoàn FPT

11h10 - 11h30

Giải pháp, công nghệ, ứng dụng IPv6 & IoT.

Đại diện Vietnam IoT Alliance

11h30 - 11h50

Trao đổi, thảo luận

 

11h50 - 12h00

Tổng kết & Bế mạc

VNNIC