Ông Phan Tâm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát biểu khai mạc

Ông Bùi Bài Cường
Chuyên viên phụ trách chính sách phát triển công nghiệp phần cứng điện tử, Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính sách thúc đẩy phát triển IPv6 trong xu hướng công nghệ IoT tại Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Thắng
Phó Giám Đốc Trung Tâm Internet Việt Nam

Vài trò quan trọng của IPv6 trong mạng IoT

Ông Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên viên Đài DNS- VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Kỹ thuật triển khai IPv6 trong mạng không dây công suất thấp - 6LowPAN & demo

Nguyễn Minh Đức
Trưởng nhóm dự án nghiên cứu về bảo mật tại Ban công nghệ, Tập đoàn FPT

Tầm quan trọng của IPv6 đối với đảm bảo an toàn cho các giải pháp IoT

Ông Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc Ban Quản lý phát triển sản phẩm

Triển khai IPv6 cho IoT Sự cần thiết và những thách thức

Lê Ngọc Tuấn
Trưởng nhóm dự án nghiên cứu IoT, Tập đoàn FPT

Tầm quan trọng của IPv6 đối với đảm bảo an toàn cho các giải pháp IoT